Kalite Güvence Uzmanı/Yöneticisi (Sistem Yapı A.Ş.) (KG0622)

Türk Kızılay / Malatya
Yayın Tarihi: 23.6.2022

Kızılay Sistem Yapı, Malatya’da fabrika yerleşkesinde, aşağıdaki niteliklerde “Kalite Güvence Uzmanı/Yöneticisi” pozisyonunda çalışma arkadaşı arayışımız vardır.


"Ayrıntılı bilgi almak için insan.kaynaklari@kizilay.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz."


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin mühendislik, tercihen Endüstri Mühendisliği/Makine Müh. bölümlerinden mezun

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında en az 3 yıl fabrika üretim ortamında deneyimli,

 • ISO 9001 : 2015 İç Tetkikçi belgesi sahibi olmak Yalın üretim, 5S, PPAP, APQP, Kaizen vb konularda bilgi sahibi,

 • Süreç FMEA uygulaması konusunda bilgi sahibi,

 • Tercihen İngilizce bilen,

 • Tercihen SAP programı hakkında bilgi sahibi/kullanabilen,

 • MS Ofis programlarına iyi derecede hakim,

 • Problem çözme ve planlama, stres altında çalışabilme ve acil durumlarda çözüm üretebilme yeteneğine sahip,

 • Alanıyla ilgili yenilikleri takip eden,

 • Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık,

 • Erkek personel için askerlik görevini yerine getirmiş olmak


İş Tanımı

 • Prosedür, İAŞ, talimat, risk analizi, 8D vb uygulamaların pratikteki durumlarını takip etmek, denetlemek,

 • Süreç detaylarının ve parametrelerin, Giriş Kalite Kontrolden Paketleme/Depolama/Sevk aşamalarına kadar izlenebilirlik uygulamaları konularında bilgi sahibi olmak, hammadde ve ürün izlenebilirliğinin sayısal sistemlerle sağlanması konusunda çalışmalarda bulunmak,

 • İyileştirme önerileri geliştirmek, teknik ve idari iyileştirmeler sağlamak,

 • İşletme genelinde ve üretim sahasında ISO gereği yapılması gerekenleri takip etmek, aksayan konularda önlemler alınmasını sağlamak,

 • ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi kurallarının herkes tarafından uygulanmasını sağlamak,

 • Ürün ve Sistem Güvencesini sürekli kılmak,

 • Şirketin kalite politikası ve kalite hedefleri doğrultusunda, üretilen malzemeleri müşteri istekleri ve kalite politikasına göre uygun yapılabilmesi için, gerekli çalışmaları yapmak,

 • Kalite hedeflerini belirlemek, yol haritalarını oluşturulmak, takip etmek ve iyileştirilme çalışmalarında bulunmak,

 • Kalite yönetim süreçlerinin şirket hedeflerine göre yürütülmesini sağlamak, sürekli iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve ortak bir kalite bilinci oluşturulmasını sağlamak,

 • Kalite sisteminin uygulanması ve olası sorunların ortadan kaldırılması amacıyla tüm bölümlerle koordinasyon ve iletişim halinde olmak,

 • Kalitesizlik maliyetlerinin ortadan kalması için bölümlere liderlik yapmak,

 • İyileştirme maliyetlerine yön vermek, kalite standartlarını sahada uygulamak,

 • Üretim süreçlerini takip etmek, kontrol etmek ve süreçteki aksaklıkları tespit ederek çözüm üretmek, üretkenliği arttırmak,

 • Üretim ve kontrol faaliyetlerine yönelik kural, standart ve norm oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak,

 • Ölçü aletleri ve analiz aygıtlarının periyodik olarak kontrollerinin ve kalibrasyonlarının yapılmasının sağlamak,

 • İç denetimlerde görev almak, alınması gereken aksiyonları belirlemek ve raporlamak

 • Çalışanlara, kalite, önleme, düzeltme ve doğrulama konularında eğitim vermek ve/veya verilmesinin sağlamak, kalite bilincini aşılamak

 • Kaliteyi güvence altına alarak sürekli gelişimini sağlamak için çalışmalar yürütmek.(ISO 9001, Kaizen, 6Sigma, 5S, DÖF, vb sistemler kullanılarak geliştirme faaliyetlerinde bulunmak),

 • Haftalık, aylık kalite kontrol raporlarının hazırlamak ve sunmak,

 • İç ve Dış Müşteri Şikayetlerini inceleyerek, Düzeltici ve Önleyici tedbirleri almak ve/veya organize ederek sorunun ortadan kalkmasını sağlamak. Alınan Düzeltici önlemlerin doğrulamasını yapmak.


Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir.

Paylaş
Son başvuru tarihi: 23.7.2022 18:00
HRPeak