Stok Kontrol ve Sevkiyat Yetkilisi (Kızılay Lojistik) (SKSY0323)

Türk Kızılay / Türkiye
Publish Date: 3/14/2023

Kızılay Lojistik,Kızılay’ın faaliyetlerine lojistik destek verme ve mali kaynak oluşturmaamacıyla Temmuz 2020’de kurulmuştur. Kızılay Lojistik, bir Kızılay Yatırım iştirakidirve %100 sahibi Kızılay'dır.

Kızılay’ın 150 yılıaşkın ve güçlü alt yapısı ile hem Dernek hem de diğer müşterileri içinoperasyonel mükemmellik ilkelerine uygun lojistik planlama, depo ve nakliyehizmetleri sunmaktadır.

Kızılay Lojistik,geleneksel hale gelen hızlı faaliyet kabiliyeti ve inovatif sürekli iyileştirmeçalışmaları ile ‘‘geçmişten geleceğe’’ en etkili, verimli ve güvenilir lojistikoperasyon örnekleri sunmaya devam etmektedir.

Kızılay Lojistik A.Ş İstanbul,Düzce, Samsun, Muş, Erzurum, Denizli, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bursalokasyonlarında görev alacak, ‘Stok Kontrol ve Sevkiyat Yetkilisi”aranmaktadır.

Not: Ön yazı kısmındaçalışabileceğiniz lokasyonu yazmanızı rica ederiz, pozisyonumuz için İstanbul,Düzce, Samsun, Muş, Erzurum, Denizli, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bursaillerinde arayışımız bulunmaktadır.


Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin en az2 yılık eğitim veren bölümlerinden mezun (Lojistik ile ilgili bölümlertercihimizdir),

 • Stok Kontrol veSevkiyat alanlarında en az 3 yıl deneyimli ve ERP (SAP tercihimizdir) kullanımtecrübesi bulunan,

 • MS Officeprogramlarını kullanabilen, özellikle iyi derecede Excel bilgisine sahip;

 • Analiz, sunum,raporlama yapabilecek,

 • Stok & EnvanterSüreçleri ile ilgili deneyimli,

 • Planlama,organizasyon, raporlama becerileri gelişmiş,

 • Veri takibi güçlü,raporlama ve planlama yönü kuvvetli,

 • Aylık, haftalık,günlük raporlar hazırlayıp sunabilecek,

 • Ekip çalışmasınayatkın, sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünce yapısına sahip, sonuçodaklı, proaktif,

 • Şirket kaynaklarınıetkin ve verimli kullanabilen,

 • Yurt içi ve yurt dışıgeçici görevlere gitmeye engel bir durumu bulunmayan,

 • Afet operasyonlarıkapsamında yurt içi ve yurt dışı görevlerde görev alabilecek,

 • Etik prensiplere göreçalışan, araştırma takibi yapan gelişime açık takım arkadaşları aramaktayız.


İş Tanımı

 • Depo stok sayımınıgünlük/aylık periyotlarda düzenli kontrol etmek,

 • Sevkiyatların/kargoların takibini yapmak, eksik/fazla olması durumunda raporlamak,

 • Stoklar ile alakalısistem farklılıklarında yanlışları tespit edip, düzeltilmesini sağlamak,

 • İlgili birime bağlıpersonellerin iş takibini yapmak,

 • Stok sayımlarıhakkında düzenli raporlar oluşturmasında ve üst yönetime iletilmesinde destekolmak,

 • Depo stok sayımplanlamasını yapmak, sonuçlarının analiz etmek ve çıkan sonuç doğrultusundaduruma uygun efektif aksiyonlar geliştirmek,

 • Stok seviyelerininkontrol edilmesi, malzeme sayımı, envanterlerin hazırlanması, kayıtlarıntutulmasını sağlamak ve gerekli görüldüğü takdirde ilgili işlemleri yapmak vetakip edilmesini sağlamak.


Share
HRPeak