Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Kızılay Yatırım A.Ş.) ((SYU1023))

Türk Kızılay / Ataşehir / İstanbul
Publish Date: 10/30/2023
Working Place: On Site

Ayrıntılı bilgi almak için 0212 263 18 85  nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Kızılay Yatırım ve ona bağlı grup şirketleri, Kızılay adına ‘sosyal etki yatırımcılığı’ yaparak, sektörlerinde Kızılay misyonuna uygun, kalıcı ve sürdürülebilir faaliyet gösterip gelir elde eder ve kazancının tamamını Kızılay’a aktarır. Kızılay Yatırım; insanı ve toplumu güçlü kılmak, afetlerin ve yoksulluğun oluşturduğu insan ıstırabını dindirmek üzerine kurulu olan temel varoluş amacını gerçekleştirmesi yolunda Kızılay’ın en büyük ve daimi destekçisidir.

Kızılay Yatırım bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki görev ve sorumluluklarda çalışabilecek “Sözleşme Yönetimi Uzmanı” pozisyonunda ekip arkadaşı arıyoruz.

 

 Genel Nitelikler;

 • Üniversitelerin lisans ya da lisansüstü programlarının tercihen İşletme, Ekonomi ve Mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Daha önce Proje Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Alt Yüklenici Yönetimi, alanlarında minimum 3 yıl deneyime sahip,
 • Daha önce sözleşme hazırlama süreçlerinde minimum 3 yıl deneyime sahip,
 • Özellikle FIDIC gibi uluslararası sözleşmeler konusunda yetkin,
 • Proje Yönetimi metodolojilerini çalıştırma ve uygulama deneyimi olan,
 • MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen,
 • Raporlama ve sunum yeteneği olan,
 • Analitik düşünebilen, araştırmaya ilgi duyan,
 • İletişim becerileri güçlü, ekip çalışmasına uygun,
 • Detaylara önem veren, planlama becerisi yüksek ve temsil yeteneği olan,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilen,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • B Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen.

 İş Tanımı;

 • Ana Sözleşme/alt yüklenicilik ve satın alma/tedarik sözleşmelerinin hüküm ve şartlar dokümanı ile teknik ve idari tüm eklerin şirket içi ilgili birimler ile koordinasyon sağlanarak hazırlanmasına ilişkin süreçlerin yönetimi, dokümanlar arasında uyumun sağlanması, müşteri/yükleniciler ile müzakere süreçlerinin yönetilmesi ve imzaya hazır hale getirilmesi,
 • Sözleşme değişiklik süreçlerinin yönetimi,
 • Sözleşme imzası sonrası tedarikçi/alt yüklenicilerinin yönetiminin yapılması,
 • Bağlı olduğu bölümün faaliyetleri ile ilgili olarak periyodik raporların (haftalık, aylık, üç aylık, yıllık, vs.) hazırlanması,
 • Belirtilen görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak gerekli bilgileri, raporları, gelişmeleri ve ortaya çıkan sorunları amirine raporlaması ve faaliyetleri konusunda bilgi vermesi,
 • Sorumluluğu altındaki tüm faaliyetlerin? bölümün ve şirketin öngörülen hedefleri, stratejileri, politikaları ve programları doğrultusunda sürdürülmesi için gerekli önlemleri alması,
 • Bölüm hedeflerine erişilmesi için kendi rol ve sorumlulukları bazında çalışmalarını yerine getirmesi.
 • Kurumsal Politikalar

  Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken,tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar,cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

  Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi,görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

  Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir.

Share
HRPeak