Dış Paydaşlarla İlişkiler Uzmanı (DPİU - 2023)

Türk Kızılay / Ankara
Publish Date: 3/20/2023

GENEL NİTELİKLER

 • Lisans mezunu, (Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi gibi İİBF bölümleri başta olmak üzere)

 • İnsani yardım ve kalkınma alanında faaliyet gösteren başka bir kurumda iş tecrübesi, staj veya gönüllü çalışma deneyimi olan,

 • İlgili alanda en az 1-2 yıl profesyonel veya gönüllü deneyimine sahip,

 • Tercihen ilgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi,

 • İleri derece İngilizce bilen, (okuma, konuşma, yazma)

 • Tercihen Fransızca, Çince ve/veya Arapça bilen, (okuma, konuşma, yazma)

 • İnsani diplomasi-insani yardım ve kalkınma sektör bilgisi olan,

 • Uluslararası ilişkiler, tercihen BM, AB, DB, kalkınma bankaları gibi uluslararası örgüt bilgisi olan,

 • İyi düzeyde MS Office program bilgisine sahip,

 • Zamanı etkin kullanabilen, stresli süreçlerini yönetebilen, insan ilişkileri kuvvetli ve sonuç odaklı,

 • Planlama, organizasyon, gözlem yeteneği gelişmiş,

 • Farklı konular ve aktörler arasında bağlantıları kurabilen ve bunu çalışmalarında sistemli olarak kullanabilen,

 • Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olan, (erkek adaylar için)

 • Seyahat engeli bulunmayan,

 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,


İŞ TANIMI


 • Uluslararası strateji doğrultusunda ikili ve çoklu ilişkilerin yürütülmesi için gerekli çalışmalara destek sağlanması,

 • Dış paydaşlar ile ilgili iş birliği süreçlerinde anlaşma ve protokollerin yönetiminin ve takibinin yapılması,

 • Dış paydaşlar özelinde toplantı, çalıştay vb. organizasyonlara katılım sağlanması ve Türk Kızılayın temsil edilmesi,

 • Dış paydaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla toplantıların ve farklı etkinliklerin organize edilmesi, paydaşlar ile rutin diyalogların sağlanması,

 • Dış paydaşlar ile uluslararası iş birliği potansiyellerinin belirlenmesi ve iş birliklerinin kurulmasının sağlanması için Türk Kızılayın diğer birimleri ile koordineli olarak gerekli çalışmaların yapılması,

 • Dış paydaşlar ile iş birliği süreçlerinde aktif çalışan Türkiye Cumhuriyeti devleti kurumları ile temasların yürütülmesi,

 • Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yapılar başta olmak üzere Türk Kızılayın ilgili birimleri ile koordineli çalışılması, bu doğrultuda olası işbirliği ve iş geliştirme süreçlerinde gerekli ilişkilerin yürütülmesi,

 • İnsani yardım ve kalkınma sektöründe birlikte çalışılabilecek potansiyel paydaşlar ile ilgili olarak üst yönetici gerekli gördüğü takdirde araştırmaların yapılması ve üst yönetime raporlamalarının sağlanması.


Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir.


Share
HRPeak