Yaşlı Bakım Teknikeri (Kızılay Bakım A.Ş.) (YBT-2024/01)

Türk Kızılay / İstanbul
Publish Date: 6/27/2024
Working Place: On Site

Türk Kızılay Bakım A.Ş., yaşlı bireylerin sosyo-kültürel bağlarının devamını sağlamak bu bağı tüm paydaşlarıyla daha güçlü bir yapıya dönüştürmek ve devam eden hayatlarında daha fazla katma değer üretmelerini temin etmek amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.

Kızılay Bakım A.Ş., “Sosyal Duyarlılık” ve “Sosyal Hizmet” hassasiyeti doğrultusunda “yaşlı” bireylerin barınma, sağlık ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye’nin en prestijli Sosyal Hizmet kuruluşu olmayı hedef edinmektedir.

Yenilikçi, dinamik ve gelişim odaklı yapısıyla, yaşlanan Türkiye nüfusunun oluşabilecek ihtiyaçları kapsamında öngörüleri ve profesyonel deneyimlerini de etkin kullanarak katma değer üretmeye çalışmaktadır.Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda sertifikalı kurs almış,

 • Alanında en az 1 yıl deneyime sahip,

 • Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaşlılara refakat etmek,

 • Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü,

 • İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek,

 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.

İş Tanımı

 • Sakinin fiziksel bakımına dair her türlü hizmeti sağlamak, (Örneğin, öz bakımı ve kişisel bakım ve hijyenini sağlamak.)

 • Huzurevinde konaklayan sakinlerin, hekim tarafından belirlenen yaşlıların mobilizasyonuna destek olmak, ilgili süre boyunca bu işlemleri takip etmek,

 • Oda düzenini sağlamak, gerektiğinde beslenmelerine yardımcı olmak ve bu süre boyunca alanda bulunmak,

 • Görevi ile ilgili araç, gereç ve ilaçların temini için teklifte bulunmak, mevcut ekipmanı korumak ve her an hizmete hazır hale bulundurmak,

 • Sakinlerin fiziksel durumlarındaki değişiklikleri kurum hemşiresine ve hekimine bildirmek,

 • Psiko-sosyal ve sağlık biriminin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışmak,

 • Sakinin genel durumu hakkında günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenen kriterlerde ilgili yöneticisine ve gerekli tüm resmi kurumlara sunulmak üzere raporları hazırlamak.


Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; tüm çalışanlarının da bu taahhüdü gerçekleştirmelerini ve desteklemelerini bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uyumu kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir. 

Keywords: Yaşlı Bakım
Share
Application deadline: 7/31/2024 00:00
HRPeak