Psikolog (PSK - OKS2023)

Türk Kızılay
Publish Date: 11/7/2023
GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, 
 • İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi,
 • Tercihen iyi seviyede İngilizce ve Arapça bilen, (okuma yazma, konuşma) 
 • MS Office ve Office 365 programlarına hakim ve Aktif SAP kullanabilen,
 • Koruma risk değerlendirme, servis haritalaması, PSS İzleme ve değerlendirme konularında deneyimli,
 • Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş,
 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip,
 • Zamanı etkin yönetebilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Çözüm ve sonuç odaklı,
 • Paydaş memnuniyetine önem veren,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olan (erkek adaylar için)
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.
Proje kapsamında işe alım yapılacak iller: Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye

İŞ TANIMI


 • Proje kapsamında psikososyal destek ihtiyacı bulunduğu kişilere bireysel ve grup olarak psikososyal destek sürecinin planlanması,
 • Saha  ziyaretlerinde ve/veya ihtiyaç halinde (ruhsal veya fiziksel hastalık: hayati  tehlike, ihmal /istismar, intihar ve şiddet şüphesi, psikiyatrik konsültasyonu ve/veya ileri tetkik/tedavi tespitinde) mesleki görüş belirterek gerekli bildirimleri yaparak ilgili hizmet sunan birime yönlendirme yapılması,
 • Psikoeğitim ve seminer verilmesi,
 • Psikososyal müdahale gerçekleştirdiği kişilerin takibinin sağlanması,
 • Bireysel ve grup vaka görüşmeleri yapılması, takip edilmesi ve raporlanması,
 • Servis haritalaması yapılması ve güncel tutulması,
 • Görevi ile ilgili kayıt ve formların tutulması,
 • Proje hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların raporlanması,
 • Danışanın ihtiyacı doğrultusunda ekibin diğer üyeleri (SHU, Tercüman vb.) ile koordinasyon içinde çalışılması,
 • Paydaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla toplantıların ve farklı etkinliklerin organize edilmesi,
 • Türk Kızılay’ın toplantılarda temsil edilmesi, paydaşlar ile rutin diyalogların sağlanması,
 • Paydaşlar ile iş birliği potansiyellerinin belirlenmesi ve iş birliklerinin kurulmasının sağlanması için Türk Kızılay’ın diğer birimleri ile koordineli olarak gerekli çalışmaların yapılması,
 • Proje  faaliyetlerini Kızılhaç Kızılay faaliyeti hareketi ilkeleriyle kurumumuz ilke ve yönetmelikleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.


Kurumsal Politikalar


Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanların da yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir.

Share
HRPeak