Arge - İnovasyon Yöneticisi (Ar-Ge ve Bilgi Teknolojileri A.Ş) (AİY0622)

Türk Kızılay / Anadolu / İstanbul
Yayın Tarihi: 21.6.2022
Aranan Kişi Sayısı: 1

Kızılay Yatırım ve ona bağlı grup şirketleri, Kızılay adına ‘sosyal etki yatırımcılığı’ yaparak, sektörlerinde Kızılay misyonuna uygun, kalıcı ve sürdürülebilir faaliyet gösterip gelir elde eder ve kazancının tamamını Kızılay’a aktarır. Kızılay Yatırım; insanı ve toplumu güçlü kılmak, afetlerin ve yoksulluğun oluşturduğu insan ıstırabını dindirmek üzerine kurulu olan temel varoluş amacını gerçekleştirmesi yolunda Kızılay’ın en büyük ve daimi destekçisidir.

Kızılay Yatırım Holding iştiraki Ar-Ge ve Bilgi Teknolojileri A.Ş bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki görev ve sorumluluklarda çalışabilecek “Arge - İnovasyon Yöneticisi pozisyonunda ekip arkadaşı arıyoruz.

Ayrıntılı bilgi almak için insan.kaynaklari@kizilay.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Genel Nitelikler;

·        Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

·        Proje Yönetimi Metodolojilerine hakim olmak (Özellikleçevik proje yönetimi),

·        İnovatif bakış açısına sahip olmak,

·        Akademik ve/veya akademik olamayan araştırmageliştirme projelerinde bulunmuş olmak,

·        Multitasking ve multidisciplinary olmak,

·        İletişim becerisi yüksek olmak,

·        Akademik yazı yazma, doküman oluşturma vearaştırma yapma konularında iyi düzeyde bilgi sahibi olmak,

·        Takım oyuncusu deneyimi olmak,

·        Ekip yönetme tecrübesi bulmak,

·        İyi derecede İngilizce bilmek,

·        Seyahat engeli bulunmamak.

Görev tanımı;

·        Arge ve inovasyon projeleri için literatürtaramaları yapmak,

·        Projeler için pazar araştırması, yatırımgerektiriyor ise fizibilite, proje metodu, proje bütçesi, proje takvimi vb.hazırlamak,

·        Proje hedefleri oluşturmak,

·        Proje takımı kurmak,

·        Sanayi, Üniversite ve firma iş birliklerisağlamak ve koordine etmek,

·        Proje gidişatını ve hedef uyumluluklarınıdüzenli olarak raporlamak.

Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir. 


Paylaş
Son başvuru tarihi: 10.7.2022 00:00
HRPeak