Doğrulama ve Gözlem Uzmanı

Türk Kızılay / Ankara
Publish Date: 7/5/2024

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun (Tercihen İİBF, Mühendislik, İstatistik vb.),

 • Tercihen alanında en az 3 yıl deneyim sahibi,

 • Tercihen İngilizce bilgisi olan (okuma, yazma ve konuşma),

 • İyi düzeyde MS Office programlarını kullanabilen,

 • Tercihen Access, Tableau, Spss kullanım bilgisine sahip,

 • Raporlama bilgisi ve deneyimi olan,

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az1 yıl tecilli,

 • Seyahat engeli bulunmayan,

 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

İŞ TANIMI

 • Her ay projeler kapsamında iletilen listeler doğrultusunda yararlanıcıların veri doğrulama süreçlerinin yürütülmesi, analizlerinin yapılması ve raporlanması,

 • Analiz ve raporlama çalışmalarına katkı sağlayacak verinin alınması ve kullanılabilir hale getirilmesi aşamasında ilgili birimler ile koordinasyonun sağlanması,

 • Projeler kapsamında talep edilen tüm analiz çalışmalarının yapılması ve raporlanmasının sağlanması,

 • Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından ilgili entegre edilmiş sisteme alınan verilerin transfer işlemlerinin sağlanarak verilerin veri madenciliği süreçlerinin tamamlanması,

 • Paydaş kuruluşlar ile aylık veri doğrulama işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlar üzerinde mutabık kalınmasının sağlanması,

 • Aylık uygunluk ve ret listeleri için demografik analizler yapılması ve raporlanması,

 • Paydaş kuruluşlar ile imzalanmış olan ikili antlaşma çerçevesinde düzenli olarak paylaşılması gereken verilerin / raporların güvenilir dosya paylaşım platformu aracılığı ile paylaşılması ve bilgilendirmelerinin yapılması,

 • Çalışma grubu kapsamında hesaplanması ve paylaşılması gereken verilerin, paydaş kuruluş ile mutabakatının yapılması, tespit edilen farklılıkların araştırılması ve hataların giderilmesi üzerine çalışmalar yapılması,

 • İlgili paydaşlarla, gerekli zamanlarda toplantı yapılabilmesi için koordinasyonun sağlanması,

 • Paydaşlar tarafından yönlendirilen ve araştırılması gereken vakaların takibi ve sonuçlandırılması sürecini yürütmek,

 • Yeni başlayacak olan süreçlerde yazılım geliştirmeleri için süreçte Bilgi Teknolojileri Birimine destek verilmesi ve test çalışmalarının yapılması,

 • Gizlilik politikası çerçevesinde düzgün veri akışının temin edilmesine destek sağlanması,

 • İş alanı kapsamında mevcut kayıtların ve dosyaların muhafaza edilmesi,

 • Veri doğrulama alanında kurum içi odak kişisi olunması.

KURUMSALPOLİTİKALAR

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir.


Share
Application deadline: 7/26/2024 00:00
HRPeak