Çözüm Merkezi Uzmanı

Türk Kızılay / Ankara
Publish Date: 7/5/2024

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun (Tercihen İletişim Fakültesi vb.),

 • Tercihen alanında en az 3 yıl deneyim sahibi,

 • Tercihen İngilizce bilgisi olan (okuma, yazma ve konuşma),

 • İyi düzeyde MS Office programlarını kullanabilen,

 • Aktif SAP kullanım bilgisine sahip,

 • Raporlama bilgisi ve deneyimi olan,

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az1 yıl tecilli,

 • Seyahat engeli bulunmayan,

 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

İŞ TANIMI

 • Afet ilgili iletişim çalışmalarının kurum içi ilgili birimlere ve diğer kurum / kuruluşlarla paylaşılması sürecinin koordine edilmesi ve süreçleri yürütmesi,

 • Afet kapsamında düzenlenen ilgili toplantılara temsilci olarak katılım sağlanması, gerektiğinde sunum yapılması

 • Risk yönetimi uygulama rehberine bağlı görevi kapsamında operasyonel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, risklere yönelik kararların belirlenmesi ve izlenerek raporlanması, risk envanterinin güncellenmesi, yeni, değişen, gerçekleşen veya geçerliliğini yitiren risklerin anlık olarak ilgili Program Koordinatör Yardımcılarına ve Risk Yönetimi Temsilcisi’ne bildirilmesi, kritik risk göstergelerinin takip edilmesi, tanımlanan ek kontrollerin uygulanması ve mevcut durumlarının Koordinatör Yardımcılarına ve Risk Yönetimi Temsilcisi’ne bildirilmesi

 • Afetzedelerin ihtiyaçlarını anlamak ve uygun yardım hizmetlerine yönlendirmek için etkili iletişim becerileri kullanması

 • Afet bölgesinden gelen talep, istek, şikayet, öneri ve bilgilendirme taleplerinin kayıt altına alınmasını ve etmek, hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlaması

 • Talep edilen tüm raporların (iletişim, eğitim, program hakkın güncel bilgi vb.) zamanında ve istenilen formatta ilgililerle paylaşılmasının sağlanması

 • Personelinin kullandığı programla ilgili tüm alanların kullanıcı adı / şifre ve erişim linki gibi bilgilerin alınması, arşivlenmesi, belirli periyotlarla güncellenmesi ve bir üst yöneticisine raporlanması

 • Ekip içi ve ekipler arası toplantı planlama, gündem oluşturma, toplantı raporlarının ilgililer ile paylaşılması sürecinin yönetilmesi

 • Programın işleyişine yönelik gerekli standart operasyonel prosedürlerin (SOP) yazılıp gerektiğinde güncellenmesinin yapılması ve kontrolünün sağlanması

 • Sosyal medya, web sayfası, yazılı ve görsel materyaller için içerik kontrolünün yapılması, geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunulması ve takip edilmesi

 • Kısa mesaj içeriklerini hazırlama, testlerini yapma, onay, gönderim ve raporlama süreçlerinin kontrol edilmesi, Veri Doğrulama ve Analiz ekibi ile koordineli çalışılması

 • Acil durum yönetimi prosedürlerine ve Kızılay'ın operasyonel standartlarına uygun olarak çalışması

 • Afet bölgesindeki saha ekipleri ile koordinasyon sağlanması, diğer üyeler ile iş birliği yapılarak etkili bir ekip çalışma ortamı oluşturulması

 • Afet yardım hizmetleri ve kaynakları hakkında güncel ve doğru bilgileri sağlamak, prosedürlerini ve afetle ilgili bilgileri sürekli güncel tutması

 • Çağrı merkezi yazılımını ve veri tabanlarını kullanarak, gelen çağrıların kaydını tutmak, raporlamak, analiz süreçlerinin yürütülmesi

 • Çağrı merkezine gelen yoğun çağrı trafiğini yönetmek ve stres altında verimli çalışabilmek, sürekli iyileştirme için geri bildirim ve önerilerinde bulunması

 • Uygun gelişimin ve yüksek performansın sağlanması için mentorluk ve rehberlik sağlanarak bağlı bulunan personelin yönetilmesi

KURUMSALPOLİTİKALAR

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir.


Share
Application deadline: 7/26/2024 00:00
HRPeak