Bakım Onarım Teknikeri

Türk Kızılay / Afyonkarahisar
Publish Date: 11/17/2023
Number of Personnel: 1
Working Place: On Site

GENEL NİTELİKLER

 • Meslek Liselerinin ya da Meslek Yüksekokullarının Makine, Torna-Tesviye bölümlerinden mezun olmak.

 • Torna Tezgahı, Freze Makinesi ve Planya Makinesi kullanabilmek

 • Argon Kaynağı, Elektrik Kaynağı ve Gazaltı Kaynağı yapabilmek

 • Teknik Resim bilgisine sahip olmak

 • Makine Bakımı konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

 • Malzeme bilgisine sahip olup yorumlama yapabilmek

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

 • Analitik düşünebilen, dikkatli ve planlı çalışma düzenine sahip, detaylara önem veren,

 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen

 • Çözüm odaklı, takım çalışmasına uyumlu, iletişim becerisi yüksek,

 • Seyahat engeli bulunmayan,

İŞ TANIMI

 • Sistem üzerinden bakım siparişlerini açmak,

 • Planlı bakım kapsamında bakım onarım faaliyetlerini icra etmek ve kestirimci bakım ile gerekli olması halinde format

 • değişikliklerini gerçekleştirmek,

 • Bakım siparişlerini, süreç tamamlanınca sistemde kapatmak,

 • Makine ve cihaz aksaklıklarına ilişkin kontrol ve arıza giderme çalışmaları gerçekleştirmek,

 • Arızi bakım faaliyetleri kapsamında aksaklığın giderilmesi durumunda, Üretim Şefi tarafından sistem üzerinden açılan arıza

 • bildirimlerini kapatmak,

 • İş güvenliği kanun, yönetmelik, prosedür, talimat ve kurallarına uymak, uygun çalışmak,

 • Çevre kanun ve yönetmeliklerinin gerekliliklerine uymak, uygun çalışmak,

 • SAP sistemi üzerinden taleplerin açılması, SAT açılması, veri girişi ve veri çekilmesi vs. işlerini gerçekleştirmek,

 • Entegre yönetim sistemi çalışmalarına destek vermek ve gerekliliklerini yerine getirmek,

 • Arıza durumunda, arıza siparişini sisteme girmek,

 • Dışarıdan hizmet veya malzeme alımları için sistem üzerinde satın alma talebi oluşturmak,

 • Çıkma parçaları mümkünse tekrar kullanılmak üzere tamir etmek,

 • Cihaz ve/veya malzemeleri teknik depodan bakım alanına getirmek,

 • Cihaz/malzeme değişimlerini yapmak,

 • Gerekli olması halinde parça imalatını/revizyonunu gerçekleştirmek,

 • Bakım siparişi açarak, ilgili parça sarfını bakım siparişi ile eşleştirmek,

 • Arıza siparişini, süreç tamamlanınca sistemde kapatmak,

 • Artan cihaz ve/veya malzemeleri teknik depo alanına aktarmak,

 • Filtreleme işlemi sonrası kullanılan UV cihazının kontrolünü, senelik bakımını, parça takibini ve değişimini yapmak,

 • Maden suyu ve tatlı su kuyularının bakım işlemlerini yapmak,

 • Ekipmanlar için proje ve upgrade süreçlerini sistem üzerinde organize etmek,

 • Gerekli olması halinde teknik çizimler yapmak,

 • Proje ve upgrade faaliyetlerini icra etmek,

 • Ekipmanlar için proje ve upgrade süreçleri kapsamında çıkma parçaların tamiri ve parça imalatını gerçekleştirmek,

 • Teknik malzeme ana verisinde "yeni,tamirli" ayrımlarını sisteme girmek,

 • Parça ve ekipman yönetimi faaliyetlerinin icrası sonrası işlemi sistemde sonlandırmak,

 • İmal edilen parçaları yıllık, yan tesis ve haftalık ve arızi bakımlarda kullanmak,

 • Süreç çıktılarının arşivlenmesini sağlamak,

 • Mesleki eğitim ve gelişim çalışmalarına katılmak,

 • Görevi gereğince edindiği bilgilere ilişkin gizlilik esaslarına uymak ve bilgilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesine yardımcı

 • olmak,

 • Şirket içi ve şirket dışı tüm paydaşlar ile karşılıklı saygıya dayalı ve etkin bir iletişim kurmak,

 • Bakım Onarım Yöneticiliği işleyişine uygun olarak her türlü yönetmelik, prosedür ve kılavuzun hazırlanması sırasında

 • kendisinden talep edilen çalışmaları tamamlamak,

 • Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı Bakım Yöneticisine / Fabrika Müdürüne karşı sorumlu olmak.

 • Görev Tanımı’nda yer alan görevler dışında yöneticisinin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 • Kurumsal Politikalar

  Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

  Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

  Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir.

Keywords: makine torna tesviye argon gazaltı
Share
HRPeak