Proje Yönetimi Uzmanı (PYU)

Türk Kızılay / Ankara
Yayın Tarihi: 29.6.2022

Genel Nitelikler 

• Lisans mezuniyeti (Tercihen Endüstri Mühendisliği, İşletme Müh. vb. bölümler),

• İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,

• İyi düzeyde İngilizce bilgisi,

• İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

• Proje ve Program yönetimi konusunda bilgi ve deneyim,

• Proje Yönetimi araçlarının (MS Project, SAP PS, Sharepoint, Planner, vd. )kullanımı konusunda bilgisi ve deneyimi,

• AB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, vb. Fon ve hibe programları konusunda bilgisi ve deneyimi,

• Proje-Program talep ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgisi ve deneyimi,

• Ekip çalışmasına yatkın olan,

• İletişim yeteneği kuvvetli,

• Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

• Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

• Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olan (erkek adaylar için),

• Seyahat engeli bulunmayan.

 

İş Tanımı

• Birimlerden veya üst yönetimden gelen proje taleplerinin konsolidasyonu ve PYO kapsamında değerlendirilmesi,

• Proje yönetim yaklaşımının geliştirilmesi ve kurum içinde yaygınlaştırılması,

Proje Yönetimi;

• Sorumlu birimler ile yetki alanındaki projelerin planlanması, koordinasyonu ve etkin şekilde yürütülmesi,

• Sorumlu birimler ile uygulanacak proje/yatırımın kaynak planlamasının, kapsamının, uygulanma şeklinin planlanması ve yönetilmesi,

• Düzenli olarak projelerin izlenmesi ve denetlenmesi,

Raporlama ve bilgilendirme;

• Mevcut projelerin ilerleme durumu ve sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve sunulması

• Geciken ve tıkanan noktaların belirlenerek proje yöneticileri ile gerekli önerilerin üst yönetime hazırlanması,

• Diğer birimlerin operasyonlarının desteklenmesi, gerekli raporların sağlanması,

• Ulusal ve Uluslararası kurumların proje çağrılarının takip edilmesi, Kurum içerisinde duyurulması ve Kurum adına başvuru süreçlerinin koordinasyonunun sağlanması,

• Fonksiyonel raporlamanın ve analizlerin yapılması.


Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir

Paylaş
Son başvuru tarihi: 31.8.2022 17:00
HRPeak