İnsan Kaynakları Uzmanı

Türk Kızılay / Çankaya / Ankara
Publish Date: 6/11/2024
Number of Personnel: 1
Working Place: On Site
Employment Type: Temporary

Türkiye Kızılay Derneği bünyemizde Dönemsel/Proje Bazlı çalışmak üzere "insan kaynakları uzmanı" alımı gerçekleştirilecektir.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun (tercihen İİBF),
 • İnsan Kaynaklarına yönelik Bordro ve Özlük İşleri alanında tercihen 5 yıllık deneyim sahibi,
 • Tercihen iyi düzeyde İngilizce okuma-yazma-konuşma-dinleme yetkinliğine sahip,
 • İleri düzeyde MS Office programları kullanabilen,
 • Tercihen aktif olarak SAP (HR) modülünü kullanabilen,
 • İyi düzeyde 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu bilgisine sahip,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
 • Sonuç odaklı,

Takım arkadaşı aramaktayız.

İŞ TANIMI

 • Sorumluluk alanına giren konulardaki yasal mevzuat ve Kurum politikaları çerçevesinde personel özlük bilgilerinin elde edilmesi, arşivlenmesi ve güvenliğinin sağlanması,
 • Personel, yıllık izin planlaması ve yıllık izin kullanımı, idari izin, denkleştirme izni, ücretsiz izin vb. kanuni izin haklarının ilgili yasal mevzuat ve Kurum Yönetmeliğine uygun bir şekilde yönetim, planlama ve takibini gerçekleştirmek,
 • Personel devamsızlık, hastalık raporları takibinin yapılması,
 • Personel görevlendirme olurlarının takibi ve seyahat formlarının hazırlanarak arşivlenmesi,
 • Paydaşlarca talep edilen aylık raporların hazırlanarak sunulması,
 • SGK, İŞKUR vb. kurumlarla yazışmaların gerçekleştirilmesi ve yasal takiplerin yapılması,
 • Muhtasar beyanname için insan kaynakları verilerinin hazırlanması,
 • E-bildirgelerin sisteme yüklenmesi, kontrollerinin yapılması ve onaylanması,
 • Personelin terfi ve/veya nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Personelin işe giriş ve işten ayrılış işlemlerinin yapılması ve bildirgelerinin verilmesi,
 • İş Sağlığı Güvenliği kapsamında, personel eğitim ve önlemlerin takibini yapmak,
 • Sorumluluk alanına giren konulardaki yasal mevzuat ve Kurum politikaları çerçevesinde personel özlük bilgilerinin elde edilmesi, arşivlenmesi ve güvenliğinin sağlanması,
 • Personel, yıllık izin planlaması ve yıllık izin kullanımı, idari izin, denkleştirme izni, ücretsiz izin vb. kanuni izin haklarının ilgili yasal mevzuat ve Kurum Yönetmeliğine uygun bir şekilde yönetim, planlama ve takibinin sağlanması.

KURUMSAL POLİTİKALAR

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da destek sağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği her türlü istismar, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. 

Derneğimiz, her türlü istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılmaması ve ayrımcılık yapılmaması ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların ilgili standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bundan dolayı adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir.


Share
Application deadline: 7/11/2024 23:55
HRPeak