Yazı İşleri Uzmanı (HM2020)

Türk Kızılayı / Ankara
Yayın Tarihi: 3.01.2020
Aranan Kişi Sayısı: 2
Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler;

 • Lisans mezunu olmak,

 • Tercihen üniversitelerin Adalet Meslek Yüksek Okulu bölümünden mezun olmak,

 • Benzer pozisyonda 1 yıl, icra takip işlemlerinde 2 yıl deneyimli olmak, 

 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

 • MS Office uygulamalarını iyi seviyede kullanabilmek,

 • Etkili yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek,

 • Problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak, 

 • Takım çalışmasına yatkın olmak. 

Görev Tanımı :


 • Müşavirlik bünyesindeki tüm itiraz, icra ve vergi ihtilafları ile dava dosyalarının tanzimi ve dizi pusulalarının yapılması,muhafaza edilmesi,

 • Verilen görevler doğrultusunda, diğer birimler ile gerekli bilgi akışının sağlanması ve takip edilmesi,

 • Hukuk Müşavirliğine ait iç ve dış yazışma ile raporlamaların yapılması,

 • İlgili Avukatla istişare ederek, dava dilekçeleri, cevap dilekçeleri, bilirkişi itiraz ve temyiz dilekçelerinin zamanında mahkemeleretevdiinin sağlanması,

 • İlgili Avukatın talimatı doğrultusunda kendi denetim ve sorumluluğunda ara kararlara göre yapılması gerekli tüm işlerin zamanındayapılması, masraf ve bilirkişi ücretlerinin zamanında yatırılmasının sağlanması, 

 • Görev alanı ile ilgili dosyaların güncel durumlarının incelenmesi,-

 • Takipler için açılacak dosyaların ve kayıtların düzenli şekilde muhafaza edilmesi,

 • Dava ve İcra dosyalarının durumları hakkında ilgili Avukatın istemi üzerine bilgi verilmesi,

 • Mevzuat hükümlerine göre yapılması gerekli işlemleri ilgili Avukatın sorumluluğunda denetiminde yapılması,

 • Açılan dava ve takipler için gerekli harç ve masraf karşılıklarının yatırılması,

 • Takipte bulunulan dosyalar için Kurum içi/Kurum dışı yazışmaların yapılarak ilgili işlemlerin takip edilmesi, 

 • Görevi nedeniyle ya da görevi dahilinde olmamasına rağmen Müşavirliğin faaliyet alanı ile ilgili öğrendiği meslek sırlarını, Kurumiçi yönetime ait sırları, dava, takiplere ve hukuki mütalaalara ait her türlü sırların mahremiyetinin sağlanması, 

 • Kargo ve kurye ile ilgili işlerin organizasyonunun sağlanması ve takip edilmesi. 
Paylaş