Kurumsal Risk Yönetim Koordinatörü (Kızılay Yatırım A.Ş.) (KRYK0122)

Türk Kızılay / İstanbul
Yayın Tarihi: 13.1.2022

Kızılay Yatırım A.Ş ve bağlı iştirak şirketlerinin kurumsal risk, iç kontrol ve uyum fonksiyonlarını yönetmek üzere  Kurumsal Risk Yönetim Koordinatörü arıyoruz.

"Ayrıntılı bilgi almak için 0 212 263 18 85 / 86 numaralarına ulaşabilirsiniz."


Genel Nitelikler

 • Lisans, tercihen yüksek lisans mezunu (Endüstri müh., İşletme müh., İktisat, İşletme, Maliye, İstatistik vb.)

 • Kurumsal risk yönetimi, İç kontrol veya iç denetim alanlarında en az 6-8 yıllık tecrübesi olan,

 • Tercihen COSO, SMMM, CIA, CPA, CFE, CİSA sertifikalarından birine sahip,

 • Aktif SAP kullanım bilgisi olan,

 • İyi seviyede İngilizce okuma/konuşma/anlama,

 • Analiz ve raporlama tecrübesine sahip,

 • Mevzuat ve politika takibi yapabilen,

 • Problem çözme, ikna, etkin iletişim ve çatışma yönetimi yetenekleri olan,

 • Etkili sunum ve raporlama becerilerine sahip olan,

 • Seyahat engeli bulunmayan.


İş Tanımı

 • Organizasyonun risk yönetimi olgunluk seviyesini geliştirmek,

 • Güncel risklerin takibi amacıyla; kıyas çalışmaları ve araştırmalar yapmak,

 • Mevcut ve karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kontrollerin gözden geçirilmesi amacıyla asli sorumluluk sahibi süreç sahiplerine destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • "Risk ve Uyum Komitesi"ne sunulan raporların hazırlanması,

 • Kurumsal risk yönetimi çerçevesiyle ilgili politika ve prosedürleri oluşturmak ve uygulamak,

 • Kurumsal risk yönetimi ekibinin bir parçası olarak, bölüm yöneticileri ve ilgili sorumluları ile risk yönetim çalışmalarını koordine etmek,

 • Grubun ve grup şirketlerinin risklerini belirlemek, ölçümlemek ve risk haritaları sayesinde aksiyon planlarının oluşturulmasını sağlamak,

 • Risk analiz metotlarını çeşitli kaynaklardan izleyerek, takip etmek ve risk model analizini gerçekleştirmek,

 • Kurumsal risk yönetimi isteminin işleyişinin takibini yapmak, kurumsal risk kültürünün geliştirilmesi amacıyla değerlendirme ve analizler yaparak üst yönetime iyileştirme önerileri sunmak,

 • İç kontrol sistemlerini kurmak ve geliştirmek.


Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; tüm çalışanlarının da bu taahhüdü gerçekleştirmelerini ve desteklemelerini bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uyumu kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir. 

Paylaş
Son başvuru tarihi: 14.2.2022 18:00
HRPeak