İnsan Kaynakları İş Ortağı (IK092020-2)

Türk Kızılay / Ankara
Yayın Tarihi: 20.10.2020

Genel Nitelikler

 • Lisans mezunu (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri ve Endüstri/İşletme Mühendisliği),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
 • İyi düzeyde MS Office programları ve Office 365 uygulamaları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP (HR Modülü vb.) kullanım bilgisi,
 • Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonları ve ilgili mevzuat bilgisi,
 • Süreç ve Kalite Yönetimi bilgisi,
 • İletişim ve sunum yeteneği,
 • Proje ve Değişim Yönetimi bilgisi ve deneyimi,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).


Görev Tanımı

 • İnsan Kaynakları uygulamalarının belirlenen strateji ve politikalar doğrultusunda geliştirilmesi,
 • İş birimi yöneticileri ve çalışanlarına insan kaynakları uygulamalarına ilişkin süreçlerde rehberlik edilmesi, taleplerin alınarak ilgili fonksiyonlar ile birlikte değerlendirilmesi ve geri bildirimde bulunulması,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda organizasyonel değişim süreçlerine destek verilmesi, 
 • Yetenek yönetimi süreçlerine destek verilmesi,
 • Stratejik iş gücü planlaması ve norm kadro analizi çalışmalarına destek verilmesi,
 • Fonksiyonel ve bireysel bazdaki hedeflerin belirlenmesi çalışmalarına destek verilmesi ve yüksek performans koçluğu,
 • Yeni personel taleplerinin alınması, ön değerlendirmesinin yapılması ve sonrasında ilgili işe alım süreçlerinin başlatılması,
 • İşten çıkış mülakatlarının gerçekleştirilmesi ve sonuçların alınabilecek aksiyon önerisi ile birlikte ilgili fonksiyona iletilmesi,
 • Çalışanların eğitim ve gelişim süreçlerinde ihtiyaç analizi çalışmalarına iş birimlerinin ihtiyaçlarının doğru yansıması için destek olunması, alınan eğitimlerin işe yansımasına ilişkin gözlemleme çalışmalarının yerine getirilmesi,
 • Çalışan memnuniyet ölçüm çalışmalarına destek olunması, sonuçlara göre aksiyon önerilerinin hazırlanmasının sağlanması,
 • Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde ihtiyaç duyulan personelin belirlenmesine ilişkin onay süreçleri öncesindeki çalışmaların yapılması,
 • Kurum içi nakil taleplerinin ilgili onay süreçleri öncesinde yetenek yönetimi süreçleri içerisinde değerlendirilmesi,
 • Stajyerlerin gelişiminin iş biriminde takip edilmesi ve ilgili insan kaynakları fonksiyonunun bilgilendirilmesi.
Paylaş
Son başvuru tarihi: 26.10.2020 17:00