Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Uzmanı (IK092020-3)

Türk Kızılay / Ankara
Yayın Tarihi: 20.10.2020

Genel Nitelikler

 • Lisans mezuniyeti, (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Endüstri/İşletme Mühendisliği),
 • İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
 • İyi düzeyde MS Office programları ve Office 365 (Power BI, MS Project vb.) uygulamaları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP (HR, BPC vb.) kullanım bilgisi,
 • Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonları ve ilgili mevzuat bilgisi,
 • İK bütçe planlama süreçleri bilgisi,
 • Proje yönetimi, değişim yönetimi bilgisi ve deneyimi,
 • Kalite ve süreç yönetimi bilgisi,
 • Raporlama bilgisi ve deneyimi,
 • İletişim ve sunum yeteneği,
 • Kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Planlama yeteneği gelişmiş, sonuç odaklı,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).


Görev Tanımı

 • Kurum stratejik hedeflerine uygun İnsan kaynakları stratejisinin belirlenerek, bu strateji doğrultusunda insan kaynakları sistemlerinin kurulması çalışmalarına destek verilmesi,
 • Kurulan sistemlere ilişkin dokümantasyon yönetiminin yapılması çalışmalarına destek sağlanması,
 • Stratejik İş Gücü analizinin yapılarak, ihtiyaçların tanımlanması/norm verilerinin oluşturulması, kaynak planlamasının yapılması,
 • İş modeli değişikliği, iş büyüklüğü değişikliği veya yeni süreçlerin devreye alınması vb. etkenlerle oluşacak organizasyonel değişim ihtiyaçlarının analiz edilerek, süreç yönetimi açısından Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ile çalışılarak, ilgili organizasyon yapısının tasarlanması ve unvan yapısının oluşturulması,
 • Birimlerin/pozisyonların iş analizlerinin yapılarak görev tanımlarının, nitelik/yetkinliklerinin, kritik performans göstergelerinin belirlenmesi,
 • İş Değerlemesi çalışmaları ile tanımlanan pozisyonların seviyelerinin belirlenmesi,
 •  Uygulanacak sistemler ve diğer İK uygulamaları için yapılan planlamalar doğrultusunda İnsan Kaynakları bütçesinin oluşturulması ve periyodik takibinin yapılması,
 • Ücret ve yan hak yapısının oluşturulması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi,
 • Performans ve çalışma motivasyonu için ödüllendirme sistemlerinin kurulması, uygulanması ve kurumsal fırsatlar ile çalışan avantajlarının genişletilmesi çalışmalarının yerine getirilmesi,
 • Kurumsal iş yazılımı üzerinden organizasyon yönetiminin yapılması,
 • Fonksiyonel raporlamaların ve analizlerin yapılarak karar destek süreçlerine girdi sağlanması,
 • İhtiyaç durumunda kurum iştiraklerine ilişkin alanlarda destek sağlanması.      
Paylaş
Son başvuru tarihi: 26.10.2020 17:00