Bilgi Yönetim Merkezi Uzmanı (BYU1220)

Türk Kızılay / Ankara
Yayın Tarihi: 19.3.2021

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak (Tercihen İstatistik veya Mühendislik bölümleri),

• İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

• İş zekası alanında tecrübe sahibi olmak,

• İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

• İyi düzeyde MS Office programları bilgisine sahip olmak,

• İyi düzeyde ERP ve CM kullanım bilgisine sahip olmak,

• İstatistik programları bilgisine sahip olmak (R Project, PSPP, JASP, Matlab, JMP, SPSS vb.),

• Zamanı etkin kullanabilmek ve sonuç odaklı olmak,

• Planlama ve Organizasyon yeteneği gelişmiş olmak,

• Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş olmak,

• Seyahat engeli bulunmamak,

• Ankara ilinde çalışmaya engeli bulunmayan,

• Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için).

 

İş Tanımı

• Birimler ile işbirliği halinde kurumun tüm bilgilerinin/raporlarının konsolidasyonu ve bilgilerin rapor haline getirilmesi,

• Dış kaynaklar üzerinden ilgili bilgi/rapor çalışmalarının konsolidasyonu ve ilgili birim verileri ile eşleştirmelerin/karşılaştırmalı analizlerin yapılması,

• Kurumun bilgi yönetim standartlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması çalışmalarının yapılması,

• Oluşturulan bilgi merkezi platformu ile otomatik raporların hazırlanması,

• Yönetim ve birimler ile paylaşılacak düzenli/periyodik raporlamaların hazırlanması,

• Bilgilerin anlamlı hale getirilerek gerekli infografik/dashboard vb. çalışmalar ile analizlerin raporlanmasının yapılması,

• Karar alma ve uygulama süreçlerini destekleyecek yönde analizlerin yapılması,

• Karar alma ve uygulama süreçlerinde referans raporların oluşturulması,

• Kurumun farklı birimlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bilgi gereksinimlerinin tanımlanarak rapor/analiz süreçlerine entegrasyonunun yapılması,

• Yapılan bilgi iyileştirmelerine yönelik raporların hazırlanması ve güncellenmesinin sağlanması.

Anahtar Kelimeler: iş zekası
Paylaş