Performans ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (IK092020-1)

Türk Kızılay / Ankara
Yayın Tarihi: 20.10.2020

Genel Nitelikler

 • Lisans mezunu (Tercihen Endüstri/İşletme Mühendisliği, İstatistik, İİBF vb. bölümler),
 • İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Success Factors bilgisi ve deneyimi (Performans ve Hedef Yönetimi, Kariyer, Gelişim ve Yedekleme),
 • Tercihen 2 dönem Performans Yönetimi Sistemi deneyimi,
 • Tercihen 2 dönem Kariyer ve Yetenek Yönetimi Süreci deneyimi,
 • Hedef Bazlı Çalışma Sistemi bilgisi,
 • Yetenek Programları ve Gelişim Planları oluşturma bilgisi,
 • İletişim ve sunum yeteneği,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).

 

Görev Tanımı

 • Kurumsal Hedeflerin iş birimlerine indirgenerek çalışan bazında hedef bazlı performans sisteminin işletilmesi çalışmalarının yerine getirilmesi,
 • Kurumsal hedefler ile iş birimleri hedeflerinin stratejik plan ve hedefler dahilinde eşgüdümlü ilerlemesi için çalışmaların yerine getirilmesi,
 • Performans Yönetimi sürecinde Success Factors kullanımına ilişkin destek sağlanması,
 • Hedef gerçekleştirme sürecinin gözlemlenmesi ve kalibrasyon çalışmalarının yapılması,
 • Performans yönetimi çıktılarının primlendirme çalışmalarında kullanılmasının sağlanması,
 • Rol bazında kariyer yollarının çizilmesi, çalışanlar için kariyer planlamasının yapılması ve uygulanması süreçlerine destek verilmesi,
 • Kariyer planlaması yapılan çalışanların gelişimi için eğitim birimi ile koordineli çalışmalar yapılması,
 • Terfi/Transfer/Rotasyon sisteminin işletilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Kritik pozisyonlar yedekleme planlarının ve gelişim planlarının oluşturulması,
 • Yetenek programları kapsamında mevcut ve potansiyel iş gücü ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılması,
 • Yönetici koçluğu, mentörlük çalışmalarının organize edilmesi ve değerlendirmelerin kariyer yönetimi sistemine entegre edilmesi,
 • Çalışanların yeteneklerini öne çıkarma, ölçme, değerlendirme ve elde tutma faaliyetlerinin belirlenmesi ve hazırlanacak plan ve programlar dahilinde süreçlere destek verilmesi,
 • Çalışan bağlılığı ve çalışan iç iletişim uygulamalarının hayata geçirilmesi.
Paylaş
Son başvuru tarihi: 26.10.2020 17:00