Toplumsal Güçlendirme Uzmanı (SUBE_06_2020)

Türk Kızılay / Belirtilen iller.
Yayın Tarihi: 6.11.2020

Türk Kızılay Şube yapılanması kapsamında aşağıda belirtilen illerde çalışmak üzere takım arkadaşları arıyoruz.

İşe alımı yapılacak iller:

İstanbul(Avrupa), Manisa, Diyarbakır, Trabzon, Elazığ, Konya


Özgeçmişte olması gerekenler:

- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,
- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.
- İl tercihlerinde, ilçe seçeneğinin merkez olarak yazılması gerekmektedir.


Aranan Nitelikler

- Lisans mezuniyeti (Tercihen sosyal hizmetler),

- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

- En az 2 yıl iş deneyimi,

- Tercihen İyi düzeyde İngilizce dil bilgisi,

- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

- STK ve sosyal hizmet alanında yasal mevzuat bilgisi,

- Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

- Tercihen SAP kullanım bilgisi,

- Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,

- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,

- Etkili iletişim ve sunum becerisi,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Çözüm ve sonuç odaklı,

- Proaktif,

- Gelişim odaklı,

- Paydaş memnuniyetine önem veren,

- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

- Seyahat engeli bulunmayan,

- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.          


Görev Tanımı

- Kurumsal ve yasal mevzuatlar çerçevesinde yereldeki ihtiyaç sahibi tespitinin yapılması, kayıt altına alınması,

- Sosyal yardım alanında proje hazırlanması,  kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışılması,

- Şubeye gelen ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı grupların yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve ilgili yöneticiye sunulması,

- Başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi, korunmasız veya dezavantajlı grup ve kişilerin sosyal incelemesinin yapılması, başvuru için gereken belgelerin düzenletilmesinin sağlanması, sosyal inceleme raporlarının hazırlanması,

- Sosyal hizmet kuruluşlarının Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda çalışmasının sağlanması, kuruluşlar tarafından verilen hizmetin, malzemenin, yararlanıcı sayısı vb. her türlü bilginin kayıt altına alınması, raporlaması ve bildirimlerinin yapılması,

- Ekonomik, ailevi ve toplumsal sorunların önlenmesi ve sosyal yapının güçlendirilmesi için her türlü araştırma, yayın, eğitim ve organizasyonun yapılması,

- Sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi amacıyla programlı faaliyetler yürütülmesi,

- Sosyal hizmete gereksinimi olan danışanların kaynak, hizmet ve fırsatlardan eşit olarak yararlanmalarının sağlanması, Şube kaynaklarının bu yönde etkin bir biçimde kullanılması, ihtiyaç duyan danışanların diğer ilgili kurumlardan sürekli ve geçici destek sağlamasına yardımcı olunması, gerekli yönlendirmelerin yapılması,

- Afet alanında yerelde ihtiyaçların tespiti, risklerin belirlenmesi ile risk önleme çalışmalarına destek verici faaliyetlerde bulunulması,

- Kurumsal standartlara uygun projelerin hazırlanması, diğer bölümler tarafından hazırlanan projelerin standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve ilgili Genel Müdürlük birimlerine iletilmesi.


Paylaş
Son başvuru tarihi: 27.11.2020 17:00