Strateji Yönetimi Müdürü (SYM092019)

Türk Kızılayı / Ankara
Yayın Tarihi: 2.09.2019

Aranan Nitelikler Yetkinlikler; 

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Endüstri Mühendisliği vb. Bölümler veya Yönetim Bilişim Sistemleri),
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, konuşma ve yazma düzeyi akıcı)
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Stratejik Planlama ve Raporlama süreçleri bilgisi,
 • İletişim yeteneği kuvvetli,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan.

Görev Tanımı;

 • Strateji ve hedef belirleme çerçevesinde;- Kurumun belirlenen stratejik öncelikleri doğrultusunda tüm organizasyonun stratejik planının ekipler ile oluşturulması süreçlerinin yönetilmesi,
  - Bölümler tarafından çalışılan stratejik iş planlarının konsolide edilmesi ve eylem planlarının oluşturulmasının sağlanması,
  - Stratejik Planın izlenmesi, ölçülmesi ve yürütülmesi için kullanılacak araçların, standartların ve yöntemlerin belirlenerek yönetilmesi,
  - Stratejik planlama modelinin ve strateji geliştirme metodunun uygulanmasının sağlanması,
  - Kurumsal strateji oluşturulmasına yönelik çalışmaların yönetilmesi,
  - İleri analitik yöntemler kullanılarak stratejik karar alma süreçlerinde üst yönetime bilgi yönetimi ekibi ile destek verilmesinin sağlanması,
 • Faaliyet raporu hazırlanması çerçevesinde;
  - Birimlerin dönem başında belirlediği iş planlarının belirlenen temel performans göstergelerine göre takip edilmesi ve gerçekleşmelerin açıklamalarının oluşturulmasının sağlanması,
  - Birimlerin faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve üst yönetime raporlanmasının sağlanması.
Paylaş