Proje Yönetim Uzmanı (PYU1220)

Türk Kızılay / Ankara
Yayın Tarihi: 19.3.2021

Genel Nitelikler 

• Lisans mezuniyeti (Tercihen Endüstri Mühendisliği, İşletme Müh. vb. bölümler),

• İlgili alanda en az 3 yıl deneyim,

• İyi düzeyde İngilizce bilgisi,

• İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

• Proje ve Program yönetimi konusunda bilgi ve deneyim,

• Proje Yönetimi araçlarının (MS Project, SAP PS, Sharepoint, Planner, vd. )kullanımı konusunda bilgisi ve deneyimi,

• AB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, vb. Fon ve hibe programları konusunda bilgisi ve deneyimi,

• Proje-Program talep ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgisi ve deneyimi,

• Ekip çalışmasına yatkın olan,

• İletişim yeteneği kuvvetli,

• Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

• Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

• Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

• Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),

• Seyahat engeli bulunmayan.

 

İş Tanımı

• Birimlerden veya üst yönetimden gelen proje taleplerinin konsolidasyonu ve PYO kapsamında değerlendirilmesi,

• Proje yönetim yaklaşımının geliştirilmesi ve kurum içinde yaygınlaştırılması,

Proje Yönetimi;

• Sorumlu birimler ile yetki alanındaki projelerin planlanması, koordinasyonu ve etkin şekilde yürütülmesi,

• Sorumlu birimler ile uygulanacak proje/yatırımın kaynak planlamasının, kapsamının, uygulanma şeklinin planlanması ve yönetilmesi,

• Düzenli olarak projelerin izlenmesi ve denetlenmesi,

Raporlama ve bilgilendirme;

• Mevcut projelerin ilerleme durumu ve sonuçlarının üst yönetime raporlanması ve sunulması

• Geciken ve tıkanan noktaların belirlenerek proje yöneticileri ile gerekli önerilerin üst yönetime hazırlanması,

• Diğer birimlerin operasyonlarının desteklenmesi, gerekli raporların sağlanması,

• Ulusal ve Uluslararası kurumların proje çağrılarının takip edilmesi, Kurum içerisinde duyurulması ve Kurum adına başvuru süreçlerinin koordinasyonunun sağlanması,

• Fonksiyonel raporlamanın ve analizlerin yapılması.

Paylaş