İlçe Şube Yöneticisi (SUBE_02_2020)

Türk Kızılay / Belirtilen ilçeler.
Yayın Tarihi: 6.11.2020

Türk Kızılay Şube yapılanması kapsamında aşağıda belirtilen ilçelerde çalışmak üzere takım arkadaşları arıyoruz.


İşe alımı yapılacak ilçeler:

İl: Diyarbakır, İlçeler: Bağlar, Bismil, Ergani, Kayapınar, Sur, Yenişehir 

İl: Konya, İlçeler: Akşehir, Ereğli, Karatay, Meram, Selçuklu

İl: Manisa, İlçeler:  Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre

İl: Trabzon, İlçeler: Akçaabat, Ortahisar


Özgeçmişte olması gerekenler:

- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,
- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.


Aranan Nitelikler

- Lisans mezuniyeti (Tercihen iibf, mühendislik fakültelerinin endüstri ve işletme vb. bölümleri),

- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

- 3 yıl yöneticilik olmak üzere 7 yıl iş deneyimi,

- Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi ayrıca bölgesel gereklilikler çerçevesinde Arapça vb. 2. dil bilgisi,

- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

- STK’lar ile ilgili yasal mevzuat bilgisi,

- Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

- Tercihen SAP kullanım bilgisi,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Çözüm ve sonuç odaklı,

- Proaktif,

- Gelişim odaklı,

- Paydaş memnuniyetine önem veren,

- İletişim yeteneği kuvvetli,

- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

- Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

- Seyahat engeli bulunmayan,

- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.


Görev Tanımı

- Kurumun vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefleri doğrultunda; Kurumun merkezi stratejileri ve projeleri ile belirlenen hizmet programlarının; tüzük, yönetmelik, yönergeler ve diğer yazılı belgelerin tanımlanmış esasları çerçevesinde Şubede etkinlik ve verimlilik odaklı yürütülmesi, şubeye bağlı gönüllü yapıların süreçlerine gerekli desteğin verilmesi,

- Şube bütçesinin, stratejik plan ve çalışma programına uygun olarak hazırlanması ve Şube faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,

- Şube Yöneticisi unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu Şube Yöneticiliği fonksiyonlarının sevk ve idare edilmesi, Şube iş ve işlemlerinin Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda; ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik organizasyon ve iş planlamasının yapılması, uygulamaların denetlenmesi,

- Merkezi stratejilerin ve projelerin planlanarak Şubede uygulanması ve yürütülen proje /faaliyetler konusunda Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu ile iç paydaşların düzenli olarak bilgilendirilmesi, Şube faaliyetlerinin; tüzük, yönetmelik ve yönergeler ile diğer yazılı belgelerle tanımlanmış esaslar çerçevesinde yürütülmesi ve sunulması,

- Gelir getirici ve kapasite arttırıcı çalışmalarda bulunulması ile bu amaca yönelik Kurum/Kuruluşlar ile birlikte ortak projeler geliştirilmesi,

- Personelin kurum hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması ile eğitimi, geliştirilmesi ve performansının arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,

- Şubenin üye ve gönüllü kazanımı, tutundurulması ve sürdürülebilir kılınmasına yönelik çalışmalar yapılması ile bu amaca yönelik proje ve faaliyetlerin yürütülmesi,

- Kurumun misyon, vizyon, kültür ve değerlerinin Şube içerisinde yaygınlaştırılması, benimsenmesi ile yönetsel kararların bunlar doğrultusunda alınmasının sağlanması,

- Yeni bağış kaynakları yaratılmasına ve mevcut kaynakların tutundurulmasına yönelik proje hazırlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi, hedef / potansiyel bağışçıların belirlenmesi, ziyaretlerin planlanması ve bağışçı ziyaretlerinde bulunulması,

- Yerelde kurumun marka ve kimliğini bilinir hale getirmek amacıyla tanıtım stratejileri ve kampanyaların planlanması, yürütülmesi ve raporlanması ile Şubenin halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi / yürütülmesinin sağlanması,

- Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıl dönümü, önemli gün ve haftalar gibi kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi/düzenlenmesinin sağlanması,

- Yerelde yürütülen kan bağış kazanım faaliyetlerine destek verilmesi, ilgili Genel Müdürlük yapılarıyla koordineli bir şekilde kan bağışı kazanımına yönelik proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Paylaş
Son başvuru tarihi: 27.11.2020 17:00