Sosyal Hizmet Uzmanı (Kızılay Bakım A.Ş.) (SHU112021)

Türk Kızılay / Bakırköy / İstanbul
Yayın Tarihi: 24.11.2021

Türk Kızılay Bakım A.Ş., yaşlı bireylerin sosyo-kültürel bağlarının devamını sağlamak bu bağı tüm paydaşlarıyla daha güçlü bir yapıya dönüştürmek ve devam eden hayatlarında daha fazla katma değer üretmelerini temin etmek amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.

Kızılay Bakım A.Ş., “Sosyal Duyarlılık” ve “Sosyal Hizmet” hassasiyeti doğrultusunda “yaşlı” bireylerin barınma, sağlık ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye’nin en prestijli Sosyal Hizmet kuruluşu olmayı hedef edinmektedir.

Yenilikçi, dinamik ve gelişim odaklı yapısıyla, yaşlanan Türkiye nüfusunun oluşabilecek ihtiyaçları kapsamında öngörüleri ve profesyonel deneyimlerini de etkin kullanarak katma değer üretmeye çalışmaktadır.

İstanbul Bakırköy’ de bulunan huzurevimiz bünyesinde bulunan sakinlerin psiko-sosyal tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere, “Sosyal Hizmet” ve “Sosyal Duyarlılık” hassasiyetlerini önemseyen  “Sosyal Hizmet Uzmanı” ekip arkadaşı aramaktayız.


"Ayrıntılı bilgi almak için 0 212 263 18 85 / 86 numaralarına ulaşabilirsiniz."

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet bölümlerinden mezun,

 • Alanında en az 3 yıl deneyime sahip,

 • Geriatri alanıyla ilgili yenilikleri takip eden,

 • Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü,

 • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek,

 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.


İş Tanımı

 • Kuruluşa kabul için başvuran yaşlı ile yaşlının yakınlarına kuruluş hakkında bilgi sunmak,

 • Başvuru için gereken belgelerin düzenletilmesini sağlamak, sosyal incelemelerini gerçekleştirerek sosyal inceleme raporu düzenlemek, başvuruları sıraya koymak, dosyalamak,

 • Kuruluşa kabulü yapılan sakinin, uyumunu sağlamak, uyum sorunu yaşayan sakinlerin sorunlarını saptamak ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmalarda görev almak,

 • Sakinlerin, psiko-sosyal durumlarını izlemek, kişisel, grup ve toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, gerekli raporları düzenlemek,

 • Sakinlerin yakın çevreleri ile olan sosyal ilişkilerini düzenlemek, geliştirilmesine yardımcı olmak, gerektiğinde yakınları ile mesleki çalışma yapmak,

 • Sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere sakinlerin katılımını sağlamak,

 • Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasında diğer meslek elemanları ile birlikte çalışma yapmak,

 • İl Müdürlüğü tarafından istenilen standart formların süresi içinde ve eksiksiz olarak düzenlenerek İl Müdürlüğüne sunulmasını sağlamak,

 • Sakinin genel durumu hakkında günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenen kriterlerde raporlama yapmak.


Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; tüm çalışanlarının da bu taahhüdü gerçekleştirmelerini ve desteklemelerini bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uyumu kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir. 

Paylaş
Son başvuru tarihi: 24.12.2021 17:00
HRPeak