Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı (SUBE_08_2020)

Türk Kızılay / Belirtilen iller.
Yayın Tarihi: 6.11.2020

Türk Kızılay Şube yapılanması kapsamında aşağıda belirtilen illerde çalışmak üzere takım arkadaşları arıyoruz.

İşe alımı yapılacak iller:

İstanbul(Avrupa), Manisa, Diyarbakır, Trabzon, Elazığ, Konya


Özgeçmişte olması gerekenler:

- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,
- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.
- İl tercihlerinde, ilçe seçeneğinin merkez olarak yazılması gerekmektedir.


Aranan Nitelikler

- En az ön lisans tercihen Lisans mezuniyeti(Tercihen iibf),

- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

- İlgili alanda en az 2 yıl iş deneyimi,

- Tercihen İngilizce dil bilgisi,

- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

- Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,

- Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

- Tercihen SAP kullanım bilgisi,

- Muhasebe/bordro-tahakkuk bilgisi,

- Tercihen Satın alma/lojistik süreçleri bilgisi,

- Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,

- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,

- Etkili iletişim ve sunum becerisi,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Çözüm ve sonuç odaklı,

- Proaktif,

- Gelişim odaklı,

- Paydaş memnuniyetine önem veren,

- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

- Seyahat engeli bulunmayan,

- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı

- Şubenin yıl sonu kapanış işlemlerinin yapılması ve finansal tabloların hazırlanması, vergi ve vergi iadelerinin takibinin yapılması, muhasebe hizmetlerinin yasal mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, finansal kuruluşlarla olan ilişkilerinin yürütülmesi,

- Şubenin tüm ön muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, raporlanması ile tüm muhasebe işlemlerinin tek düzen hesap planına ve vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi, kayıt ve kontrolünün yapılması,

- Personel bordro işlemlerinin ve puantaj takibinin yapılması,  yasal bildirim ve ödemelerin süresi içerisinde gerçekleştirilmesi,

- Şube ve ilgili yapıların bütçesinin hazırlanması takibinin ve kontrolünün yapılması,

- Bağış Makbuzu, Ayni Yardım Teslim Belgesi, Gider Makbuzu vb. evrakların hazırlanması, kaydının yapılması, takibi ve kontrollerinin yapılarak muhasebe programına aktarılması ve raporlanması,

- Şube Yönetimi ve Türk Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından şube ve ilgili yapılarına ilişkin talep edilen raporların hazırlanarak zamanında ilgili yerlere sunulması,

- Her çeşit malzeme, ürün, ekipman ve hizmet satın alma işlemlerinde ilgili birimler ile iş birliği içinde olarak tedarikçiler ve müşterilerle yapılacak protokol ve sözleşmelerin yasal / kurumsal mevzuata uygun olarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  satın alma taleplerinin istenilen zaman, kalite ve miktarda tedarik edilmesi,

- Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi,

- Kurumun ana faaliyetlerinin ektin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gönüllü kuruluşlara, temsilciliklere ve diğer Kızılay birimlerine ihtiyaç halinde her türlü destek hizmetinin verilmesi,

- Şube araçlarının tamir, periyodik bakım ve muayenelerinin, kasko ve sigorta işlemlerinin yürütülmesi,

- Tedarik edilen malzeme, ürün, araç ve ekipmanın tedarik zinciri faaliyetlerinin (mal kabul, depolama, nakliye, vb.) takip edilmesi,

- Şube evrak yönetimi ve arşiv çalışmalarının yürütülmesi, resmi yazışmaların yapılması, her türlü evrak, veri ve bilgilerin kayıt altına alınması ve muhafaza edilerek yürütülmesi,

- Şube Yönetim Kurulu ve diğer yardımcı kurulların çalışmalarına destek verilmesi, Yönetim ve Dernek işleyişine ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü iş / işlemlerin yürütülmesi.


Paylaş
Son başvuru tarihi: 27.11.2020 17:00