Stratejik Planlama ve Proje Yönetim Koordinatörü (Kızılay Yatırım A.Ş.) (SPPY0122)

Türk Kızılay / İstanbul
Yayın Tarihi: 13.1.2022

Kızılay Yatırım A.Ş ve bağlı iştirak şirketlerinin stratejik planlama, kurumsal performans izleme  ve proje yönetimi fonksiyonlarını yönetmek üzere Stratejik Planlama ve Proje Yönetim Koordinatörü arıyoruz.


"Ayrıntılı bilgi almak için 0 212 263 18 85 / 86 numaralarına ulaşabilirsiniz."


Genel Nitelikler


 • Üniversitelerin tercihen mühendislik bölümlerinden(Endüstri, işletme müh.) mezun,

 • Strateji yönetimi, proje yönetimi, kurumsal performans yönetimi alanlarında en az 6-8 yıllık tecrübesi olan,

 • Power BI, Business Objects, Qlik View, SAP/Oracle BI, vb. gibi iş zekası ve raporlama platformları konularında proje deneyimine sahip,

 • İhtiyaç duyulan dash-board ve KPI raporlarını geliştirebilecek,

 • İş programı ve planlama, maliyet analizi ve kontrolü, bütçe kontrolü konularında yönetsel tecrübeye sahip,

 • Akıcı seviyede İngilizce okuma/konuşma/anlama,

 • MS Project, Visio ve Kurumsal Kaynak Planlama(özellikle SAP)programlarına hakim,

 • Problem çözme, ikna, etkin iletişim ve çatışma yönetimi yetenekleri olan,

 • Etkili sunum ve raporlama becerilerine sahip.


İş Tanımı


 • Stratejik planlama süreçlerinin yönetimi, hizalanması, koordine edilmesi, gerekli rekabet ve sektör analizlerinin yapılması,

 • Stratejik plan doğrultusunda, strateji yayılımı becerilerini öğretme, geliştirme ve takvimin yönetimi,

 • Stratejik inisiyatifler doğrultusunda tahmin senaryolarının hazırlanması,

 • Şirketin kurumsal performansını belirleme ve izleme,

 • Şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda fonksiyon bazlı performans göstergelerinin, hedeflerinin ve ağırlıklarının belirlenmesi,

 • Performans değerlendirmelerinin analizi ve raporlanmasının yapılması,

 • Hedeflerin, stratejiler ve fonksiyonlar arası uyumunun sağlanması,

 • Performans yönetiminin etkinliğini ve kapsamını artırmak amacıyla sistemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

 • Yıllık, aylık ve dönemsel performans değerlendirme uygulamalarının yıl içindeki takibi, süreçlerinin yönetilmesi,

 • Değerlendirme ve performans sonuçlarına göre risk tespitinin Kurumsal Risk Yönetimi birimi ile birlikte yapılması,

 • Kurumsal gelişim projelerinin yönetimi,

 • Kızılay Yatırım ve bağlı iştirakleri proje süreç yönetiminin yürütülmesi,

 • Projeler ile ilgili periyodik proje toplantılarını ve Holding seviyesinde iletişimini gerçekleştirmek,

 • Projelerde gözlemlenen riskleri, sapmaları ve/veya ek maliyet-kaynak ihtiyaçlarını gözetmek ve etkin iletişimini gerçekleştirmek,

 • Yönetilen projelere istinaden proje takip sistematiğini geliştirmek, proje takip raporunu periyodik olarak hazırlamak.


Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; tüm çalışanlarının da bu taahhüdü gerçekleştirmelerini ve desteklemelerini bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uyumu kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir. 


Paylaş
Son başvuru tarihi: 14.2.2022 18:00
HRPeak