E - Öğrenme Ürün ve Sistemleri Uzmanı (EÖU)

Türk Kızılay / Ankara / Çankaya
Yayın Tarihi: 11.1.2022
         Genel Nitelikler

 • Lisans mezuniyeti (Tercihen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri / Öğretmenliği bölümleri),

 • İlgili alanda en az 3 yıl, tercihen 5 yıl deneyim,

 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi,

 • İyi düzeyde LMS alt yapı işleyişi, yönetim ve raporlamabilgisine sahip,

 • İyi düzeyde Ms Office programları bilgisi,

 • Articulate Storyline ve Adobe Programları kullanım bilgisi,

 • Eğitim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve trendleriyakından takip eden,

 • Zamanı etkin kullanabilen,

 • Planlama ve Organizasyon yeteneği gelişmiş,

 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği olan,

 • Dijital iletişim ve içerik geliştirme konusunda deneyimli,

 • Dijital arşiv uygulamaları bilgisine sahip,

 • Seyahat engeli bulunmayan,

 • Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az bir yıl tecilli (erkek adaylar için).  İş Tanımı


 • Elektronik ve üç boyutlu öğretim materyallerinin eğitim ve öğretim yönünden nitelikleri ile standartlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması,

 • Elektronik ve üç boyutlu öğretim materyallerinin hazırlanması ve bu alanda yapılan çalışmaların koordine edilmesine destek verilmesi,

 • Karar alma ve uygulama süreçlerini destekleyecek yönde analizlerin yapılması,

 • Kızılay Akademi'nin ihtiyacı olan alanıyla ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanması,

 • Uzaktan eğitim hizmetlerinin kesintisiz olarak verilmesi ve devamlılığının sağlanması hususunda aktif görev alınması,

 • Elektronik eğitim materyalleri ile e-içeriklerin kayıt ve arşivlerinin tutulması.Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; tüm çalışanlarının da bu taahhüdü gerçekleştirmelerini ve desteklemelerini bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uyumu kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir. 


Anahtar Kelimeler: E Öğrenme, LMS, Uzaktan Eğitim
Paylaş
Son başvuru tarihi: 11.2.2022 17:00
HRPeak