İl Şube Yöneticisi (SUBE_01_2020)

Türk Kızılay / Belirtilen iller.
Yayın Tarihi: 6.11.2020

Türk Kızılay Şube yapılanması kapsamında aşağıda belirtilen illerde çalışmak üzere takım arkadaşları arıyoruz.


İşe alımı yapılacak iller:

İstanbul(Avrupa), Manisa, Diyarbakır, Trabzon, Elazığ, Konya


Özgeçmişte olması gerekenler:

- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,
- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması,
- İl tercihlerinde, ilçe seçeneğinin merkez olarak yazılması gerekmektedir.

Aranan Nitelikler

- Lisans mezuniyeti (Tercihen iibf, mühendislik fakültelerinin endüstri ve işletme vb. bölümleri),

- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

- 5 yıl yöneticilik olmak üzere 10 yıl iş deneyimi,

- Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi ayrıca bölgesel gereklilikler çerçevesinde Arapça vb. 2. dil bilgisi,

- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

- STK’lar ile ilgili yasal mevzuat bilgisi,

- Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

- Tercihen SAP kullanım bilgisi,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Çözüm ve sonuç odaklı,

- Proaktif,

- Gelişim odaklı,

- Paydaş memnuniyetine önem veren,

- İletişim yeteneği kuvvetli,

- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

- Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

- Seyahat engeli bulunmayan,

- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.


Görev Tanımı

- Kurumun vizyon, misyon ve stratejik hedefleri doğrultunda; Genel Müdürlük ile Şube Başkanlıkları ve Temsilcilikler arasında koordinasyonun sağlanması, Genel Müdürlük fonksiyonları tarafından geliştirilen hizmet programları/iş süreçleri ile sosyal hizmet/ sosyal iyileştirme, kaynak geliştirme ve bağış yönetimi ile şubenin muhasebe, finans, satın alma, lojistik, insan kaynakları gibi tüm mali ve destek hizmet fonksiyonlarına ilişkin görevlerin il/İlçe şube ve temsilciliklerde uygulanması/geliştirilmesi/koordine edilmesi/desteklenmesi,

- Şube Yöneticisi unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu Şube Yöneticiliği fonksiyonlarının sevk ve idare edilmesi, Şube iş ve işlemlerinin Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda; ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik organizasyon ve iş planlamasının yapılması, uygulamaların denetlenmesi,

- Merkezi stratejilerin ve projelerin planlanarak Şubede uygulanması ve yürütülen proje / faaliyetler konusunda Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlüğün düzenli olarak bilgilendirilmesi, Şube faaliyetlerinin; tüzük, yönetmelik ve yönergeler ile diğer yazılı belgelerle tanımlanmış esaslar çerçevesinde yürütülmesi ve sunulması,

- Şube bütçesinin, stratejik plan ve çalışma programına uygun olarak hazırlanması ve Şube faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,

- Şube Başkanlığı, Şubenin gönüllü yapıları ile diğer birimleri; ilçe şube Başkanlıkları ve Temsilcilikler arasında iletişimin, uyumun ve koordinasyonun sağlanması,

- Gelir getirici ve kapasite arttırıcı çalışmalarda bulunulması ile bu amaca yönelik Kurum/Kuruluşlar ile birlikte ortak projeler geliştirilmesi,

- Yürütmüş olduğu faaliyetler ve bu kapsamdaki yetkileri çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi ile Şubenin bu doğrultuda temsil edilmesi,

- Personelin kurum hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması ile eğitimi, geliştirilmesi ve performansının arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,

- Kurumun misyon, vizyon, kültür ve değerlerinin Şube içerisinde yaygınlaştırılması, benimsenmesi ile yönetsel kararların bunlar doğrultusunda alınmasının sağlanması.

Paylaş
Son başvuru tarihi: 27.11.2020 17:00