Topluluk Katılımı Hesap Verebilirlik Uzmanı (Belirli Süreli/Proje Bazlı)

Türk Kızılay / Ankara
Publish Date: 6/13/2024
Number of Personnel: 1
Working Place: On Site
Employment Type: Temporary

Türkiye Kızılay Derneği Afet İyileştirme Programları Koordinatörlüğü’nde belirli süreli (proje bazlı) çalışmak üzere "Topluluk Katılımı Hesap Verebilirlik Uzmanı" aramaktayız.

GENEL NİTELİKLER

 • Lisans mezunu (Tercihen İletişim Fakültesi Bölümleri, Sosyoloji),
 • İleri düzeyde İngilizce bilen (yazılı ve sözlü) (Dil yetkinliği test edilecektir),
 • Temel Koruma ve sosyoloji bilgisine sahip,
 • Tercihen ilgili alanda 5 yıl deneyim sahibi,
 • İyi düzeyde MS Office programları kullanabilen,
 • Tercihen Fotoğraf Makinesi kullanabilen,
 • Raporlama bilgisi olan,
 • Paydaş memnuniyetine önem veren,
 • İş birliği ve takım çalışmasına yatkın,
 • Etkili iletişim, kriz yönetimi, risk yönetimi becerisine sahip,
 • Kültürel duyarlılığı sahip,
 • Planlama ve Organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • B Sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olan.

İŞ TANIMI

 • Potansiyel riskleri belirlemek, bu risklere karşı önleyici tedbirler almak ve risk yönetimi planları geliştirmesi Risk değerlendirmesi, afetlere karşı hazırlıklı olmak ve zararları en aza indirmesi
 • Ekip üyelerinin ve yerel toplulukların kapasitelerini artırmak için eğitimler ve çalıştaylar düzenlemek. Afetlere karşı daha dayanıklı topluluklar oluşturmak için bilinçlendirme faaliyetleri sürdürmesi
 • Afetzedelerle doğrudan iletişim kurarak onların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önceliklerini anlamak için toplumsal katılım yöntemlerini kullanmak. Bu süreçte, toplulukların seslerini duyurmak ve onların görüşlerini afet yanıtı ve iyileştirme çalışmalarına dahil etmesi
 • Afetzedelerle sürekli ve anlamlı bir iletişim kurmak için stratejik iletişim planları geliştirmek. Bu planları, afetzedelerin bilgilendirilmesi, onların sorularına yanıt verilmesi ve yanlış bilgilendirmelerin önlenmesi hazırlaması
 • Tespit edilen vakaların ilgisine göre Koruma ya da Dış Erişim Ekibine yönlendirilmesi
 • Güncel Sıkça Sorulan Soruların’ hazırlamasına destek olunması ve ilgili birim ve yöneticilerle paylaşılması
 • Satın alma limitleri dahilinde reklam, etkinlik ve diğer tanıtım faaliyetlerinin bütçelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • İletişim ekibinin süreçlerinin takip edilmesi, gerekli desteği verilmesi ve yönetilmesi
 • Ekip içi ve ekipler arası toplantı planlama, gündem oluşturma, toplantı raporlarının ilgililer ile paylaşılması sürecinin yönetilmesi
 • Programın işleyişine yönelik gerekli standart operasyonel prosedürlerin (SOP) yazılıp gerektiğinde güncellenmesinin yapılması ve kontrolünün sağlanması
 • Sosyal medya, web sayfası, yazılı ve görsel materyaller için içerik kontrolünün yapılması, geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunulması
 • Tüm faaliyetlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemek ve uygulamak. Bu, karar alma süreçlerinde toplulukların katılımını sağlamak ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında düzenli bilgi paylaşımı yapması
 • Yararlanıcılardan gelen geri bildirimleri toplayacak, değerlendirecek ve yanıt verecek etkili mekanizmalar geliştirmek. Bu süreç, toplulukların ihtiyaç ve endişelerine duyarlı bir yaklaşım gerektirir ve sürekli iyileştirme için temel teşkil etmesi
 • Bölgedeki ihtiyaçları belirlemek için düzenli araştırmalar yapmak, anketler düzenlemek ve verileri analiz etmek. Bu, hizmetlerin ve yardımların doğru şekilde hedeflenmesini ve etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlaması
 • Yerel toplulukların bilinçlendirilmesi için eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenlemek. Bu programlar, afet risklerini azaltma ve afetlere hazırlık konusunda toplulukların kapasitesini artırmayı hedeflemesi
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili düzenli raporlar hazırlamak, veri toplama ve dokümantasyon işlemlerini yönetmesi, Bu programların etkinliğini değerlendirmek ve gelecekteki planlamalar için önemli veriler sağlaması
 • Beklenmedik durumlar ve krizler karşısında hızlı ve etkili kararlar almak, kriz yönetimi becerilerini sergilemesi
 • Bölgenin kültürel yapısına saygılı bir yaklaşım sergilemek, kültürel farklılıkları anlamak ve bu farklılıklara uygun hareket etmek. Kültürel hassasiyet, topluluklarla etkili bir şekilde iletişim kurmayı ve onların güvenini kazanmak için çalışması
 • Alanla ilgili gelişmeleri sürekli takip etmek, kendini geliştirmek ve yeni bilgiler edinmesi IFRC CEA ekibi ile koordineli çalışarak bölgenin gereksinimleri için gerekli olan faaliyetleri gerçekleştirmesi
 • Bölge kanaat önderleri ile sıkı ilişki kurarak bölge halkının taleplerini takip edebilmesi
 • Bölgede söylenti takibi (rumor tracking) gerçekleştirmesi

KURUMSAL POLİTİKALAR

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerinrefahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmayakararlıdır; bu taahhütleri gerçekleştirirken, tüm çalışanlarının da desteksağlamasını bekler. Türkiye Kızılay Derneği her türlü istismar, görevin kötüyekullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç veilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasınasahiptir.

Derneğimiz, her türlü istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılmamasıve ayrımcılık yapılmaması ilkelerine uygun hareket etmeyi kabul eder ve builkeleri kurum çalışmalarında ve çalışanlarında yaygınlaştırır.


Share
Application deadline: 7/15/2024 23:55
HRPeak